PRACOVNÍ POSTUPY, VIDEA » Aplikace metalické fólie
APLIKACE METALICKÉ FÓLIE

Postup úpravy plátku polymerové hmoty. Hotový plátek s kovovým vzhledem využijeme jako polotovar pro další zpracování. Můžeme jej dále barevně tónovat, dělit atd... upravovat dle naší potřeby a představy vzhledu vyráběného šperku.

Potřeby: plátek polymerové hmoty, metalická fólie, sklíčko, stěrka ( např. karton s flízem )

 

1. Z metalické fólie si odstřihněte                           2. Fólii postupně pokládejte matně                          3. Kouskem kartonu s hranou

potřebný kousek. Délky stran fólie                          stříbrnou stranou na plátek a současně                obalenou flízem třete celou plochu

by měly být o  cca  20 mm  delší,                             ji uhlazujte prstem k plátku tak, aby                          cca 30 vteřin.

než délky stran připraveného plátku                       nevznikaly vzduchové bubliny mezi

hmoty                                                                            plátkem a fólií

.................... .........................

 

4.Opatrně zvedněte rožek fólie a                                     5. Fólii uchopte za roh                                         6. Na plátku hmoty by měla ulpět

přesvědčete se, zda metalická vrstva                             a rychle ji v ostrém úhlu                                    metalická vrstva z fólie, která

již drží na plátku. Pokud netvoří                                        strhněte                                                                 dokonale imituje kov

dokonalý kovový povrch, třete dál

...................................................