PRACOVNÍ POSTUPY, VIDEA » Výroba vícenásobného návleku
VÝROBA VÍCENÁSOBNÉHO NÁVLEKU PRO NÁHRDELNÍK

Náhrdelník můžeme ozvláštnit vícenásobným návlekem. Ukážeme si jeden z jednoduchých postupů výroby čtyřnásobného návleku z pružné šňůrky.

Potřeby: kulatá pružná šňůra, sada - koncovky s kaplíkem, lepidlo, kleště.

 

 

1. Výroba čtyřnásobného návleku.                         2. Otřepené konce, v našem případě                       3. Konce šňůr omotáním pevnou

Potřeby: Odměřená kulatá šňůra,                          čtyř naměřených kulatých šňůr,                                      nití stáhneme k sobě a v

sada koncovky s kaplíkem, kleště,                        opatrně zatavíme                                                              dostatečném množství naneseme

zapalovač - zápalky, lepidlo Loctite,                                                                                                                    lepidlo. Masivnost ovinu volíme

pevná nit                                                                                                                                                                     dle velikosti kaplíku,

.................................................................

 

4. aby po nasunutí kaplíku bylo                               5. V obou kaplících jsme si před                                6. Návlek dokončíme připevněním

spojení těsné. Lepidlo nanášíme                           přilepením vytvořili z nýtových                                        karabinky a kroužku

pouze v jedné vrstvě                                                   jehel očka

.................................................................