PRACOVNÍ POSTUPY, VIDEA » Použití sítotiskové šablony
POUŽITÍ SÍTOTISKOVÉ ŠABLONY - NÁRAMEK

Potřeby: polymerová hmota ( v našem případě růžová, černá ), sítotisková šablona, akrylová barva, sklíčko, stěrka, pravítko, nůž.

 

Hotový náramek. Zde jsme použili sítotiskovou šablonu                               1. Vyválený plátek polymerové hmoty lehce

se vzorem - puntíky. Z natisklého plátku si uřízněte                                          přitiskněte na skleněnou tabulku a ořízněte

a použijte pruhy v potřebné šířce                                                                           na velikost sítotiskové šablony

 

......................

 

2. Šablonu položte                  3. Na stěrku naberte potřebné množství akrylové          4. Barvu vtírejte mírným tlakem jedním směrem,

emulzí dolů na plátek                 barvy, přidat můžete vždy                                                a posléze ještě křížem. Mírným tlakem, aby se

polymerové hmoty a                                                                                                                 barva nepodlévala. Vzor na hmotě by mohl mít

lehce ji přitiskněte                                                                                                                        rozmazané obrysy.

......

 

5. Opatrně zvedněte rožek šablony a         6. Ihned po dokončení tisku šablonu ponořte           7. Natisklá barva rychle

zkontrolujte kvalitu tisku. Pokud je tisk          do připravené nádoby se studenou vodou.               zasychá. Plátek je

probarvený a ostrý, opatrně šablonu              Následně nejlépe studenou sprchou                         připraven k dalšímu

sloupněte.                                                            důkladně vymyjte a nechte uschnout.                         využití

 

.....