PRACOVNÍ POSTUPY, VIDEA » Náramek s patinou
NÁRAMEK S PATINOU

Potřeby: černá polymerová hmota 1/3 balení, zlatá metalická fólie, textura, sklíčko 11x15 cm, stěrka obalené flízem, škrobová moučka

černá akrylová barva, paměťový drát.

 

Hotové náramky z černého a fialového Prema.                                          1. Na připravený plátek aplikace metalické fólie přiměřeně

.                                                                                                                naneste škrobovou moučku, aby jste po aplikaci (2.)

.                                                                                                                texturu lehce oddělili

 

......................

 

2. Do připraveného plátku přiměřeným tlakem vtiskněte                           3. Vzniklý reliéf zatřete nejlépe prstem v našem případě

zvolenou texturu a sejměte ji.                                                                     černou akrylovou barvou. Zatření proveďte rychle,

.                                                                                                               protože akrylová barva rychle zasychá

.................................

 

4. Vlhkou papírovou utěrkou ihned stírejte barvu tak, aby                           5. Z kousku polymerové hmoty vyválejte na špejli váleček

zůstala pouze v prohlubních reliéfu. Tip. Na setřenou barvu                        cca 18 cm dlouhý

můžete nanést další vrstvu z metalické fólie, která

ulpí pouze na vyvýšených místech reliéfu.

............................

 

6. Plátek seřízněte ze sklíčka a natrhejte na menší kousky,                         7. Po nanesení, kousky lehce zaválejte do válečku.

kterými postupně oballte váleček na špejli

............................

 

8. Lehkým pootočením vyndejte z válečku špejli a váleček                                9. Připravený váleček a kuličky vytvrďte v troubě. Ještě

stočte do kruhu. Podobným postupem si vyrobte kuličky                                        teplý rozřízněte na několik kusů, kuličky sejměte

.                                                                                                                        z trnu

.............................

 

10. Hotové díly navlékněte na paměťový drát